Hemen zaude: Hasiera Albistegia Kristau Elkarte Herritarrak, Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea, Herria 2000 Eliza: Josu Uribetxeberria eta euskal preso gaixoen egoera dela eta (2012,abuztuak 16)

Kristau Elkarte Herritarrak, Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea, Herria 2000 Eliza: Josu Uribetxeberria eta euskal preso gaixoen egoera dela eta (2012,abuztuak 16)

2012/08/29
Un grupo de sacerdotes y cristianos de base del País Vasco ha exigido en el exterior de la catedral del Buen Pastor de San Sebastián la puesta en libertad del preso de ETA Iosu Uribetxebarria, así como del resto de reclusos enfermos, y han reclamado la modificación de la política penitenciaria.

Josu Uribetxeberria

eta euskal preso gaixoen egoera dela eta

Kristau Elkarte Herritarrak, Herria 2000 Eliza eta Euskal Herriko Apaiz Koordinakunde taldeek etengabe salatu dugu presoen, eta batez ere euskal presoen, giza eskubideak urratzen dituen espetxe erregimenaren injustizia.

Bat egiten dugu preso hauekin eguneroko sufrimenduan, espetxeen errealitate anker horretan ez baitira errespetatzen pertsonak eta beraien giza duintasuna. Irtenbide etikoaren bila aritu beharrean, hondatu eta okertu egin ohi da beraien egoera errepresio kate batean, sakabanatze, isolamendu, urruntze, kondenen luzatze, inkomunikazio eta torturetan gauzatua. Familiakoen bidaia neketsuak, arrisku eta istripu larriez beteak, azken egunotan gertatu den bezala, sufrimendu horri gehitzen zaizkion zigorrak dira. Hau dela eta, justiziaren eta gure kristau balore eta konpromezuaren izenean, ezinbestekoa dugu egunez egun jardutea injustizia horien bukaera exigituz, bai eta beraien eskubideen erabateko errespetua, gehi, nola ez, dagokien legalitatea betetzea.

Gaur, Artzain Ona katedraletik, Josu Uribetxeberriarekin gose grebaren bidez -beste hainbat presok beraien espetxeetan egiten duten bezelaxe- erreklamatzen dugu justiziaz eta legez dagokiena, salatzen dugu presoei dagozkien eskubideen urratzea eta exigitu egiten dugu bai Josuren askatasuna eta bai beste 13 preso gaixo larriena ere.

Salaketa eta erreklamazio hau beste hainbat herritarren aldarrikapenarekin lotzen dugu, espetxe politika ezgizatiar hau jasatzen dutenen eskubideen eta justiziaren izenean.

Ebanjelioari jarraiki, zeinak presoen askatasuna eta amnistia eskatzen duen, eta jasaten dutenekiko solidaritatea defendatzen duen Elizarekin bat, salatu nahi dugu injustizien aurrean isilik jarraitzen duen hierarkia, bakea eta adiskidetzerako bidea zapuzten dutenen aurrean gor eta mutu dagoena. Honako hau eskatzen diogu: entzun eta erantzun dezala kaltetu eta kolpatutako familien deia; bultza dezala egoera larri honen erantzukizuna duten instituzioekiko harremana eta elkarrizketa, berehalako irtenbidea izan dezan. Deia zabaltzen diegu sinestunen komunitateei, konpromezu eragileetan partaide izan daitezen gizarte- eta politika-biolentziaren biktima guztien alde eta orain, bereziki, gose greban diren Josuk eta presoek exigitzen dituzten eskubideen alde.

Hemen egiten ditugun salaketa eta erreklamazio larri eta premiazko hauekin, Josu eta gaixo larri diren presoekiko solidaritatez, gure itxaropena eta konpromezua berresten dugu, Euskal Herri zein Herri guztientzako justizia, askatasuna eta gizarte- zein politika-bakea lortzeko bidean.

Kristau Elkarte Herritarrak

Herria 2000 Eliza

Euskal herriko Apaiz Koordinakundea

Donostia, 2012 -08 -- 16


Ante la situación de Josu Uribetxeberria y demás

presos y presas políticos vascos enfermos


Como Comunidades Cristianas Populares, Herria 2000 Eliza y Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria hemos denunciado permanentemente la injusticia de un régimen carcelario que conculca derechos humanos de presos y presas y en especial de los presos y presas políticos vascos.

Compartimos con ellas y ellos el día a día de sus sufrimientos en la cruel realidad de unas cárceles donde no se respeta a las personas y su dignidad humana. En lugar de caminar hacia una solución ética, se deteriora y agrava su situación en una cadena de conculcaciones represivas concretadas en la dispersión, aislamientos, alejamientos, prolongación de penas de presos y presas políticos vascos y de incomunicaciones y torturas. Los penosos traslados de sus familiares, con los consiguientes peligros y consecuencias de graves accidentes como los ocurridos recientemente, son un castigo añadido a tanto sufrimiento. Todo esto nos apremia cada día a exigir en nombre de la justicia y de nuestras convicciones y compromiso cristianos el fin de tantas injusticias y el respeto íntegro a sus derechos y, por supuesto, el cumplimiento de la misma legalidad establecida.

Hoy, desde la catedral del Buen Pastor reclamamos con Josu Uribetxeberria en huelga de hambre, junto a otros numerosos compañeros y compañeras en prisión, lo que en justicia y legalmente les corresponde, denunciamos la conculcación de sus derechos y exigimos su libertad junto a la de los trece presos y presas gravemente enfermos.

Hacemos esta denuncia y reclamación en solidaridad y unidos al clamor de tantos ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria en nombre de la justicia y respeto a los derechos de quienes sufren las consecuencias de una política carcelaria inhumana.

En fidelidad al evangelio que proclama la libertad para los cautivos y la amnistía, en una Iglesia que afirma su solidaridad con todos las personas que sufren, denunciamos el silencio de una jerarquía que calla ante estas injusticias que son un atentado en el camino de la paz y reconciliación. Les pedimos que escuchen y atiendan a los familiares afectados; que promuevan el diálogo con las instancias responsables para lograr la solución inmediata de esta crítica y grave situación insostenible. Instamos a las comunidades creyentes a un compromiso activo con todas las víctimas de todas las violencias sociales y políticas y, ahora en especial, en la defensa de los derechos reclamados por Josu y los presos y presas en huelga de hambre.

Con estas denuncias y reclamaciones urgentes en este lugar, desde nuestra solidaridad con Josu y los presos y presas gravemente enfermos, afirmamos nuestra esperanza y nuestro compromiso para lograr la justicia, la amnistía, la libertad y la paz políticas y sociales para Euskal Herria y todos los Pueblos.

Comunidades Cristianas Populares

Herria 2000 Eliza

Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria

Donostia 16.8.2012

 

IOSU URIBETXEBARRIA eta GAIXORIK DAUDEN PRESO GUZTIEN ALDE ARTZAI ONAREN AURRERAN, ( DONOSTIAN ), TALDEETAN EGINIKO GOGOETAN JASOTAKO ERANTZUNEN BILDUMA

2012ko abuztuarn 17an

1. Nola irakurri aurrean dugun egoera hau Ebanjelioaren ikuspegitik?

Ebanjelioko emakume adulteriogilearen argitan, badirudi Josu harrikatu nahi dutela Estatuko erakundeek eta Espainiako gizartearen parte batek... Jesusek ez du kondenatzen emakumea; eta, bakoitzaren ekintza direnak direla, funtsezko giza duintasunari begira jartzen gaitu... Gogoan dugu Jesusen beste esan hura ere: “Ez epaitu, ez zaituztete epaituko”.

2. Zer eskatu kristauei eta Elizari, Josuren eta beste preso gaixo larrien egoeraren aurrean egitea?

Jerikora bideko zaurituaren parabolak argitzen ematen digu argia... Apaizen eta hierarkiaren eredu bihurtu zuen Jesusek samariarra: zauritua nor zen eta nongoa zen begiratu gabe, sendatu eta artatu zuen hark.

Josuren eta antzekoen kasuetan Estatuko erakundeen jokabide ankerra eta mendekuzkoa nabari dugu, beren legeak interpretatu eta aplikatzean, azken mugaraino atzeratuz preso gaixoen dagozkien neurri humanitarioak hartzea, eta gaixoaren beraren muturreko erabakiek eta gizartearen protesta zabalek behartzean bakarrik hartuz horrelako neurriak.

Kristauoi eta Elizari dagokigu erakunde publikoen horrelako jokabidea salatea, Ebanjelioaren eta presoen giza duintasunaren izenean. Horie eskatzen diegu apezpikuei. Horrelakorik ezean, hainbat apaiz elkar daitezke, bakoitzak bere elizan argibideak emateko, eliztarren kontzientziak argitze aldera.

Gaurko bijili-ekitaldi hau ere oso berandu antolatu dugu; aurrera begira, eta bereziki ezagunak diren beste preso gaixo larrien etorkizunari begira, erneago eta bizkorrago jokatzea dagokigu.

________________________________________________

1.- Análisis de la situación

  • Lo que está sucediendo deja al descubierto la nula voluntad por parte del Gobierno del Estado para resolver el conflicto que sigue abierto en Euskal Herria:

- No cumple su propia legalidad

- Prevalece un sentimiento de represalia y de venganza

- No entiendo otra alternativa que la de vencedores y vencidos.

- Está utilizando a los presos como rehenes.

2.- Enjuiciamiento desde el evangelio

  • Hacemos referencia a la parábola del samaritano; sentido de compasión y de misericordia por parte de una persona con escaso reconocimiento social mientras las personas de otro rango social pasan con indiferencia.
  • Si evoca el mensaje de las Bienaventuranzas como modelo de vida a favor de los más necesitados. No puede prevalecer el cálculo o interés sobre la exigencia de servicio a los demás.

3.- Interpelación a los cristianos. Pautas para una práctica evangélica

  • Evidenciar la existencia del problema para evitar salidas en falso con riesgo de que no se aborde la raíz del mismo.
  • Ser mensajeros de la justicia ya que ésta es la única garantía de que se construya una paz auténtica.
  • Abogar por el perdón pero no en clave de vencedores y vencidos sino como fomento de un espíritu conciliador, capaz de trascender los enfrentamientos anteriores y la crueldad presente.
  • Ser testigos de la fe no para justificar a la jerarquía sino para suplirla. Si los obispos se callan, que hablen las comunidades creyentes.

===========

1) Ebanjelio eta etika ikuspetigik begiratuta, zein da zure iritzia

gaixorik dauden presoen egoeraren aurrean?

- jesusek sentsibilitate berezia izan zuen presoei buruz. berak

publikoki egin zuen lehen aldarrikapenean ( lk. 4, 18 ) :

“….. behartsuei berri ona adierazteko, katibuei askatasuna

…. eta zapalduak askatzera bidali nau ….”

baita, ( mt. 25, 36 ) : …. gaiso nengoen eta ikustatu ninduzuen ; gartzelan nengoen eta ni ikustera etorri zineten ….”

Oinarriko etikak eta gizatasunak eskatzen du larri dauden gaixo presoak sendatzeko, edo gutxienez, ondo zaintzeko bitartekoak behar dituztela eta, hauen artean, bere familiaren urbiltasuna, samurtasuna eta laguntza iraunkorra, batez ere, preso gaixoa zenbat eta egoera gaizkiagoan egon. Eta hori horrela izanik, egoera horretan dauden presoak askatuak izan behar dira, nahiz eta askatasun hori baldintzatua izan.

Gaizki dauden presoei behar duten laguntza ez ematea ez humanista izatea da eta mendeku ekimena burutzea da.

Guzti honek, gorrotoaren hazia ereintzen du, ez bakarrik presoaren familian eta lagunartean, baita gizartean ere. horrek esatea dahi du bakearen aurkakoa dela larri dauden preso gaixoei askatasuna ez ematea.

Bestalde, nahiz eta sasi-demokrazia batean bizi, indarrean dugun legeak eskatzen du preso larri dauden gaixoak askatzea eta ez, joko zikin baten bitartez, luzatzen joan erabaki zuzena hartzeko eguna. presoekin, orokorki begiratuta, ez bakarrik, baina batez ere, gaixotasun larria jasatzen duten presoak, egiten den politikak adierazten du demokrazia baten kalitatea.

1) Kristauok eta, erakunde-elizak batez ere, ze jarrera eta jokabide izan behar du?

- guztiok, daukagun egoera, salatu. erakunde-elizak ez du ixiltasunean gelditu behar, sufritzen daudenen alde azaldu behar da beti, kasu honetan “busti” egin behar da. alderantziz, beste “eskandalo” izango da.

- gure inguruan, jendea jabetze bidean jarri, kontzientziazioaren lana areagotu. sozial indarrekin kolaboratu.

- gure otoitzetan, bileretan, liturjian, ….. arazo honen oihartzuna izan dezagula.

 


Kristau Elkarte Herritarrak, Euskal Herriko Apaiz Koordinakundea, Herria 2000 Eliza: Josu Uribetxeberria eta euskal preso gaixoen egoera dela eta (2012,abuztuak 16)

Miembros de los tres colectivos ante la catedral del Buen Pastor de San Sebastián